ACORD DE LICENȚĂ PENTRU CONȚINUTUL GENERAT DE UTILIZATOR

1.      Dispoziții generale

Acest Acord de licență pentru Conținutul generat de utilizator („Acord”) este încheiat de către și între Mary Kay Inc., afiliații și filialele sale (colectiv, „Mary Kay”, „noi”, „al nostru” sau „noi”) și dumneavoastră („dumneavoastră”, „al dumneavoastră” sau „UTILIZATORUL”).

 

Termenii și condițiile Acordului se aplică utilizării de către noi a oricăror cuvinte, fotografii, imagini, date, videoclipuri, informații sau orice alt „conținut generat de utilizatori” (denumit „Conținut generat de utilizatori” sau „CGU”) pe care îl încărcați, publicați sau partajați prin intermediul site-ului web al MKI, al aplicațiilor mobile, al paginilor de pe rețelele sociale, sau alte servicii conexe („Serviciile”), sau prin intermediul site-urilor și platformelor terțe, inclusiv, dar fără a se limita la Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat, TikTok și Twitter („Platformele terțe”) și pe care le folosim pe site-urile noastre web, reclamele tipărite, videoclipurile, platformele, aplicațiile, pe alte canale de marketing sau pe orice platforme media deținute de Mary Kay („Mary Kay Media”).

 

Mary Kay contactează UTILIZATORII Serviciilor și Platformele terților pentru a le cere permisiunea de a prezenta CGU-urile noastre preferate pe Platformele terților sau pe Mary Kay Media. Citiți aceste rânduri deoarece Mary Kay v-a solicitat permisiunea de a utiliza CGU-ul dumneavoastră. Nu este necesar să cumpărați nimic de la Mary Kay pentru a contribui cu CGU-ul dvs. la Mary Kay Media.

 

Dacă decideți să ne dați acordul să folosim CGU-ul dvs., furnizându-ne consimțământul într-unul dintre modurile descrise în prezentul Acord, veți fi obligat să respectați prezentul Acord, Politica de confidențialitate a Mary Kay, precum și termenii de utilizare a oricărei Platforme terțe relevante (dacă este cazul). Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui Acord, nu ne furnizați consimțământul pentru a utiliza CGU-ul dumneavoastră.

 

2.      Modalități de acordare a consimțământului (permisiune) pentru utilizarea de către noi a CGU-ului

Vă vom contacta pe Platforma terță parte relevantă, pe platforma noastră Mary Kay sau pe o altă platformă care furnizează Servicii, pentru a vă cere consimțământul explicit pentru a folosi Conținutul dumneavoastră. Vă vom cere să ne răspundeți confirmând dacă îi acordați companiei Mary Kay permisiunea de a folosi CGU-ul dumneavoastră. Ne puteți furniza scrisul dvs. explicit care confirmă că sunteți de acord să ne permiteți să folosim CGU-ul în Mary Kay Media, de exemplu, „da”, „OK”, „De acord” și alte cuvinte similare în orice limbă. Trebuie să ne răspundeți direct în cadrul aceluiași chat, fir de discuție sau prin mesaj privat pentru a ne elibera CGU-ul convenit. Dacă nu primim răspunsul dvs. în termen de 7 zile de la data la care v-am contactat, vom presupune că nu sunteți de acord cu utilizarea de către noi a CGU-ul dvs. și CGU-ul dvs. nu va fi folosit de noi pe niciuna dintre platformele Mary Kay Media.

 

3.      Prin consimțământul dvs. de a utiliza Conținutul de utilizator, sunteți de acord să acordați companiei Mary Kay o licență în următorii termeni și condiții

3.1     Părțile licențiate. Utilizatorii păstrează proprietatea asupra Conținutului generat de utilizator al UTILIZATORULui (dar cu excepția proprietății asupra Serviciilor). În același timp, UTILIZATORUL este de acord să acorde o licență neexclusivă, la nivel mondial (așa cum este definită mai jos) către Mary Kay și către funcționarii, angajații, filialele afiliate, agenții, licențiații, sublicențiații, contractanții, succesorii, reprezentanții legali, cesionarii, furnizorii de servicii terți și agențiile de marketing sau de relații publice și alți reprezentanți ai acestora, precum și către toți ceilalți utilizatori ai Serviciilor („Părțile licențiate”).

3.2     Licența pentru CGU. Odată ce UTILIZATORUL ne permite să folosim Conținutul generat de utilizator al UTILIZATORULUI, oferindu-ne consimțământul, UTILIZATORUL acordă irevocabil Părților licențiate licența și dreptul neexclusiv, cesionabil, sublicențiabil, la nivel mondial, perpetuu, fără redevențe și fără costuri de a utiliza și de a exploata în alt mod Conținutul generat de utilizator al UTILIZATORULUI, în întregime sau parțial, și toate informațiile profilului social al UTILIZATORUL, codul, conținutul, descrierile de conținut, și alte materiale descrise în acestea, în întregime sau parțial, în orice mod sau mediu cunoscut sau conceput în prezent sau în viitor, inclusiv pe internet, în orice mod comercial și pentru publicitatea și promovarea companiei Mary Kay și a produselor și serviciilor sale, în întreaga lume și în orice limbă și în toate limbile, fără a fi necesară efectuarea unei plăți către dvs. sau către o terță parte, sau fără a fi nevoie să solicitați permisiunea vreunei terțe părți. Părțile licențiate vor avea dreptul de a realiza lucrări derivate nelimitate din acestea, de a cesiona sau transfera oricare sau toate aceste drepturi și de a acorda sub-licențe nelimitate, pe mai multe niveluri, fără obligații față de dumneavoastră, fie ele financiare, de credit, de aprobare a modificărilor sau de altă natură. Prin prezenta, UTILIZATORUL renunță pentru totdeauna la toate așa-numitele „drepturi morale” recunoscute în prezent sau în viitor (de exemplu, de a fi numit autor sau de a proteja integritatea CGU-ului dvs.). Părțile licențiate vor avea și vor păstra toate drepturile, titlurile și interesele asupra datelor rezultate din astfel de lucrări derivate, inclusiv, fără a se limita la codificarea, comprimarea, formatarea și prelucrarea datelor audio și video.

3.3     Licența pentru nume și înfățișare. De asemenea, UTILIZATORUL acordă în mod irevocabil părților licențiate dreptul perpetuu, fără redevențe și la nivel mondial de a utiliza numele, vocea, înfățișarea, imaginea, fotografia, materialul biografic, logo-urile, mărcile sau denumirile comerciale sau alte informații furnizate sau obținute („Numele și înfățișarea”), inclusiv, fără a se limita la, dreptul de a le afișa în public, de a le prezenta în public, distribui și reproduce CG-ul, numele, vocea, înfățișarea, informațiile din profilul social și materialul biografic, în legătură cu Serviciile, Conținutul generat de utilizator, în lucrări derivate din acestea și în orice material publicitar, de publicitate și de exploatare în scopuri publicitare sau de promovare a companiei Mary Kay, a produselor și/sau serviciilor sale.

3.4     Nu există taxe sau obligații de returnare. UTILIZATORUL este de acord că nu se va datora nicio sumă de bani vreunei părți din cauza postării CGU-ului sau a utilizării sale conform Serviciilor și prezentului Acord sau pentru orice utilizare, distribuire sau altă exploatare a CGU sau a oricăror drepturi aferente, fie ca parte a Serviciilor sau în alt mod. De asemenea, UTILIZATORUL este de acord că părțile licențiate nu sunt responsabile pentru returnarea sau păstrarea CGU trimis sau a oricăror elemente ale acestuia. Această permisiune este acordată părților licențiate, știind că se va baza pe ea, cu costuri substanțiale pentru părțile licențiate, iar UTILIZATORUL este de acord să nu formuleze nicio pretenție împotriva părților licențiate, de orice natură, care să apară ca urmare a utilizării de către acesta a acestor CGU. 

3.5     Lipsa de obligații a companiei Mary Kay. Ne rezervăm dreptul, dar nu avem nicio obligație, de a lua orice măsură disponibilă din punct de vedere legal pe care o considerăm adecvată, la discreția noastră exclusivă, inclusiv, fără a ne limita la, editarea, eliminarea, ștergerea, scoaterea sau eliminarea în alt mod a CGU-ului dvs. în orice moment, fără notificare prealabilă, din orice motiv.

3.6     Proprietatea intelectuală. Utilizarea de către dvs. a mărcilor comerciale sau a denumirilor comerciale Mary Kay trebuie să se desfășoare în conformitate cu Аacordurile existente încheiate cu forței de vânzări independente Mary Kay și cu orice ghiduriorientări Mary Kay relevante, dacă este cazul. Sunteți de acord că tot fondul comercial care rezultă din utilizarea de către dvs. a mărcilor comerciale Mary Kay revine exclusiv Mary Kay și sunteți de acord să nu contestați proprietatea sau controlul Mary Kay asupra oricărei mărci comerciale Mary Kay. Recunoașteți și sunteți de acord că nu dobândiți niciun drept de proprietate sau alte drepturi asupra informațiilor și materialelor de proprietate ale Mary Kay prin autorizarea utilizării CGU-ului dvs., sau prin utilizarea sau accesarea în alt mod a Serviciilor. Serviciile, părțile lor pot fi protejate de drepturile de autor, mărci comerciale și alte legi privind proprietatea intelectuală. În scopul asigurării certitudinii, UTILIZATORUL nu poate face nicio utilizare comercială sau de orice altă natură a Serviciilor.

3.7     Neconfidențialitatea CGU-ului. Sunteți de acord că CGU-urile dvs. vor fi tratate ca fiind neconfidențiale - indiferent dacă le marcați cu „confidențial”, „proprietate” sau altele asemenea - și nu vor fi returnate, iar părțile licențiate nu au nicio obligație de a menține confidențialitatea informațiilor, indiferent de forma lor, conținute în orice comunicare, cu excepția cazului în care se respectă politicile de confidențialitate ale Părților licențiate.

4.  Declarații, garanții și despăgubiri

4.1.CITIȚI ȘI DAȚI ACORDUL. PRIN ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI PENTRU UTILIZAREA CGU-ULUI DVS. CĂTRE MARY KAY, DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ AȚI CITIT ACEST ACORD ÎN ÎNTREGIME, CĂ AȚI ÎNȚELES TOȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD ȘI CĂ SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TOȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD. ÎN CAZ CONTRAR, SUNTEȚI DE ACORD SĂ NU ACORDAȚI CONSIMȚĂMÂNTUL DE UTILIZARE A CGU-ULUI DVS. COMPANIEI MARY KAY.

4.2. Vârsta majoratului și a autorității. Furnizând CGU-ul dvs. către Mary Kay, declarați și garantați că aveți cel puțin vârsta majoratului în țara dvs. de reședință (care este de optsprezece (18) ani în majoritatea țărilor) și că aveți dreptul de a executa și de a îndeplini pe deplin acest Acord.

4.3. Fără conținut CGU interzis. Furnizând CGU-ul dvs. către Mary Kay, declarați și garantați că CGU-ul nu conține niciun conținut CGU interzis care:

4.3.1. este cunoscut de dumneavoastră ca fiind fals, inexact sau înșelător;

4.3.2. încalcă drepturile de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate, drepturi de publicitate sau de confidențialitate ale unei terțe părți;

4.3.3. încalcă orice lege, statut, ordonanță sau regulament, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cele care reglementează controlul exporturilor, protecția consumatorilor, concurența neloială, combaterea discriminării sau publicitatea falsă (NOTĂ: aceasta include în mod specific utilizarea filtrelor atunci când se face publicitate la beneficiile anumitor produse de îngrijire a pielii sau de machiaj);

4.3.4. este sau poate fi în mod chibzuit abuziv, ilegal, defăimător, calomniator, indecent, instigator la ură, cu prejudecăți rasiale sau religioase sau ofensatoare, denigrator, obscen, pornografic, sexual explicit, ilegal, amenințător sau hărțuitor pentru orice persoană, parteneriat sau corporație în orice mod; sau care încurajează pe cineva să încalce orice lege locală, de stat, națională sau internațională;

4.3.5. care se dă drept sau încearcă să se dea drept compania Mary Kay sau oricare dintre angajații săi, alt utilizator sau o persoană sau entitate (inclusiv, fără limitare, utilizarea adreselor de e-mail asociate cu oricare dintre cele de mai sus);

4.3.6. care include orice informații care fac referire la alte site-uri web sau la informații de identificare personală (de exemplu, nume și prenume, adrese, adrese de e-mail, informații de contact sau numere de telefon), cu excepția cazului în care s-a obținut consimțământul corespunzător din partea entităților sau persoanelor relevante, conform clauzei 4.4;

4.3.7. care conține viruși informatici, viruși de tip „worm”, cai troieni, programe spion („spyware”) sau alte tehnologii potențial dăunătoare, programe de calculator sau fișiere, sau coduri malițioase care ar putea avea un impact asupra funcționării Serviciilor noastre sau asupra oricărui calculator sau alt dispozitiv;

4.3.8. care conține persoane care nu și-au dat consimțământul sau care nu sunt în măsură să își dea consimțământul (fie pentru că nu au împlinit vârsta majoratului, fie pentru că sunt incapabile în alt mod) pentru utilizarea de către părțile licențiate a numelui și imaginii lor în temeiul clauzei 4.2 din prezentul Acord.

4.4. Numele și înfățișarea altora. Prin furnizarea CGU către Mary Kay, declarați și garantați că ați obținut permisiunea de a utiliza și de a permite părților licențiate să utilizeze informațiile de identificare personală ale oricăror persoane conținute în CGU, în același mod în care ați fost de acord în temeiul prezentului Acord. UTILIZATORUL declară și garantează că UTILIZATORUL deține toate drepturile, licențele, autorizațiile și consimțămintele necesare de la terțe părți pentru ca dumneavoastră să trimiteți CGU (inclusiv, dar fără a se limita la toate drepturile de autor și drepturile de publicitate și de confidențialitate) și pentru ca UTILIZATORUL să respecte termenii prezentului Acord (de exemplu, dacă cineva a realizat un videoclip cu dumneavoastră și cu prietenul dumneavoastră, iar dumneavoastră trimiteți acel videoclip către Mary Kay ca CGU al dumneavoastră, atunci trebuie să obțineți permisiunea prietenului dumneavoastră și a fotografului pentru a face acest lucru). Putem solicita, în orice moment, dovada permisiunilor menționate mai sus într-o formă acceptabilă pentru noi. Dacă aveți vreodată motive să credeți că nu ați menținut oricare dintre aceste drepturi sau obligații, trebuie să notificați imediat compania Mary Kay.

4.5. Lucrare originală. Prin prezenta, UTILIZATORUL declară și garantează că contribuția sa la CGU este în întregime originală cu UTILIZATORUL și nu este o copie sau o imitație a niciunui alt material; nu va încălca sau viola niciun fel de drept, inclusiv, fără limitare, niciun drept personal (de ex. defăimare, publicitate, confidențialitate, informație falsă, drept moral, etc.) sau niciun drept de proprietate (de ex, drepturi de autor, mărci comerciale, dreptul la idei etc.) ale oricărei persoane sau entități; și nu fac obiectul niciunui litigiu, reclamație sau dispută amenințată sau în curs de soluționare care ar putea da naștere unui litigiu, care afectează în mod negativ sau care prejudiciază, afectează sau diminuează în vreun fel drepturile acordate în temeiul prezentului document sau valoarea acestora.

4.6. Despăgubiri. UTILIZATORUL se angajează să despăgubească, să exonereze și să apere Părțile licențiate de orice reclamație sau răspundere legată în orice mod de prezentul Acord, de utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor, de utilizarea de către Părțile licențiate a CGU-ului dumneavoastră sau legată de orice încălcare a oricărei declarații, garanții sau convenții făcute de UTILIZATOR în prezentul Acord.

4.7. Răspundere. În măsura permisă de lege, Mary Kay nu își asumă nicio răspundere pentru orice daune, pierderi sau vătămări suferite ca urmare a prezentului Acord.

5. Diverse

5.1. Termenii de utilizare și politica de confidențialitate. Prin utilizarea Serviciilor, recunoașteți și acceptați Politica de confidențialitate a Mary Kay și consimțiți la colectarea și utilizarea datelor dvs. în conformitate cu Politica de confidențialitate și cu prezentul Acord.

 

5.2. Dreptul de a modifica. Mary Kay își rezervă dreptul de a modifica acest Acord în orice moment și fără notificare prealabilă („Acord actualizat”). Sunteți de acord că vă putem notifica despre Acordul actualizat prin publicarea acestuia pe platforma de Servicii, astfel încât să fie accesibil printr-un link pe Servicii, și că utilizarea de către dvs. a Serviciilor după ce am publicat Acordul actualizat (sau implicarea în orice alt comportament pe care îl putem specifica în mod rezonabil) constituie acordul dvs. cu Acordul actualizat. Prin urmare, ar trebui să revizuiți acest Acord în mod regulat și frecvent. Acordul actualizat va intra în vigoare din momentul în care Mary Kay îl publică pe Servicii sau de la o dată ulterioară, așa cum este specificat în acesta.


©2024 Mary Kay Inc.