CONCURS PENTRU UTILIZATORII REȚELEI DE SOCIALIZARE FACEBOOK „BĂRBATUL VISURILOR MELE”

REGULI OFICIALE

Mai jos sunt expuse regulile ce reglementează relaţiile dintre participanţi (în continuare Participant (ţi) Dvs, ale Dvs) şi compania Î.C.S. „MARY KAY (MOLDOVA) LIMITED” SRL (în continuare „Organizator”, „noi”, „ale noastre”, „de către noi”). În acelaşi timp Organizatorul îşi rezervă toate drepturile, iar în cazul în care careva dintre drepturi sunt transmise de la participanţi şi câştigător la Organizator atunci acestea vor fi considerate salvate, transmise şi atribuite companiei Mary Kay Inc., în calitate de companie fondatoare a Organizatorului.

Înregistrându-vă pentru participare la Concursul „BĂRBATUL VISURILOR MELE” (în continuare „Concurs”), se va considera că Dvs. aţi citit, aţi înţeles şi aţi acceptat prezentele Reguli oficiale (care pot fi modificate sau completate în orice moment de către noi cu (sau fără) informare prealabilă), şi deciziile noastre care sunt definitive în tot ceea ce ţine de Concurs. Prezentele Reguli oficiale nu pot fi modificate în detrimentul Participantului, cantitatea premiilor nu poate fi modificată după publicarea prezentelor Reguli oficiale.

1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul începe la ora 11.00 (ora Moldovei) a zilei de 17 noiembrie 2017 şi se va încheia la ora 16.00 (Ora Moldovei) a zilei de 20 noiembrie 2017 (în continuare - “Perioada de desfășurare a Concursului”).

2. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

a) Vor fi admiși spre participare la Concurs toți utilizatorii rețelei de socializare Facebook care au atins vârsta majoratului (18 ani), au cetățenia Republicii Moldova și locuiesc pe teritoriul acesteia, şi deţin buletinul de identitate emis de autorităţile Republicii Moldova cu termen valabil.

(b) Nu au dreptul să participe la Concurs următoarele categorii de persoane: angajați, directorul companiei Organizatorului, Mary Kay Inc., precum şi ai filialelor acestuia, subdiviziuni precum şi persoanelor fizice şi juridice care au participat la elaborarea, lansare precum şi la promovarea materialelor despre Concurs sau la realizarea acestui Concurs, precum și rudele acestora de gradul I (cumulativ numit în continuare „Organizatori ai Concursului”). Prin termenul „rude de gradul I” se subînțeleg: părinții, părinți adoptivi, tutorii, copiii, copiii adoptivi, rude de sânge, frații vitregi sau soții acestora. Prin termenul „locatari ai gospodăriei” se subînțeleg toți oamenii care locuiesc într-o casă împreună cu unul din Organizatorii Concursului mai mult de 3 luni.; ;

(c) Organizatorul își rezervă dreptul să excludă din concurs participantul care într-un fel sau altul afectează buna desfășurare a Concursului, încalcă drepturile sau prejudiciază imaginea Organizatorului și/sau a participanților la Concurs.

(d) Organizatorul își rezervă dreptul să excludă din concurs Participantul care a încălcat regulile oficiale ale concursului. Organizatorul își rezervă dreptul exclusiv de a decide în ce circumstanțe au fost încălcate regulile concursului și când este necesară descalificarea participantului. Organizatorul nu este obligat să preia legătura cu Participantul pentru a afla care sunt factorii care au dus la încălcarea regulilor și ulterior la descalificare.

3. CUM SĂ DEVII PARTICIPANT

(a) Trebuie să citiți și să acceptați Regulile oficiale ale concursului pe www.marykay.md  

(b) Trebuie să fiți fanul paginii oficiale a Companiei Mary Kay în rețeaua Facebook. (https://www.facebook.com/mkmoldova)

(c) Să indicați în comentarii la postarea Concursului de pe Facebook care sunt calitățile pe care le considerați cele mai bune sau cele mai importante la un bărbat.
 

4. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE ȘI OFERIREA CADOURILOR

Orice utilizator care este fan al paginii oficiale Mary Kay (Moldova) din Facebook, a acceptat Regulile Oficiale ale concursului de pe site-ul www,marykay.mdși care a adăugat un comentariu la postarea Concursului de pe Facebook în conformitate cu regulile Concursului, automat devine participant al concursului (Participant Calificat). Câștigătorii vor fi desemnați aleatoriu prin intermediul site-ului www.random.org. Participantul calificat poate participa la Concurs postând un singur mesaj de felicitare la postarea concursului. Numele participantului va apărea o singură dată în lista de participanți.

Participând la Concurs, Participanții recunosc și acceptă că:

(a) ) Pe 20 noiembrie, după ora 16:00, trei (3) Participanți în rezultatul selectării aleatorii cu ajutorul site-ului www.random.org vor fi numiți câștigători. Informația despre câștigători va fi publicată pe pagina oficială a Companiei Mary Kay (Moldova) în rețeaua de socializare Facebook: https://www.facebook.com/mkmoldova.

(b) Câștigătorii vor fi anunțați de către Organizator prin mesaj personal prin rețeaua de socializare Facebook, după data de 20 noiembrie.

5. PREMIUL

(a) În baza rezultatelor Concursului vor fi selectați 3 (trei) câștigători, care vor primi ca premiu un produs Mary Kay® în valoare de 580 MDL la prețul cu amănuntul: spuma de ras și gelul răcoritor după ras din colecția MKMen®.


(b) Dacă câștigătorul nu poate fi contactat prin Facebook în decurs de o săptămână după anunțarea rezultatelor Concursului, în acest caz câștigătorul va pierde toate drepturile asupra premiului. Organizatorul este scutit de obligația de a verifica dacă mesajul a fost expediat și văzut de către câștigător. Organizatorul își rezervă dreptul de a alege un alt câștigător care este următorul după lista, dar această acțiune nu este obligatorie.
Câștigătorii Concursului vor fi anunțați printr-o postare pe pagina oficială Mary Kay Moldova în rețeaua Facebook https://www.facebook.com/mkmoldova. Informație detaliată o găsiți în punctul 8.

 

Premiile vor fi transmise prin poștă, în decursul a 14 zile după răspunsul câștigătorului sau Câștigătorul poate ridica personal premiul la oficiul Companie locat în mun. Chișinău, str. Șciusev 62, până la data de 18 decembrie 2017.
 
Câștigătorii trebuie să beneficieze de premii până la data de 18 decembrie 2017.


(d) Organizatorul Concursului este obligat, dacă este aplicabil, să rețină impozitul pe venit din venitul Câștigătorului la înmânarea de facto a premiului și să-l transfere în buget. Reținerea și plata impozitului se efectuează în conformitate cu legislația fiscală a Moldovei în vigoare la momentul înmânării premiului. Înmânarea premiului este efectuată după prezentarea copiei buletinului de identitate și documentului care confirmă plata impozitului la contul de decontare a Organizatorului.

(e) Este o limită de un (1) premiu per persoană (Câștigător) în Concurs. În nici un caz Organizatorul nu va înmâna mai multe premii decât cele menționate în prezentul document.

(f) Pemiul nu poate fi înlocuit cu plata în numerar și nu va fi transmis persoanelor terţe. Dacă, ca urmare a unor circumstanţe obiective, Organizatorul nu va putea pune la dispoziţie premiul menţionat, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi alt premiu cu aceeaşi valoare. Câștigătorii sunt responsabili personal de tot ce privește siguranţa, plata impozitelor, precum şi de toate cheltuielile, care nu sunt prevăzute de către fondul de premiere. Este responsabilitatea personală a Câştigătorului pentru depunerea declarației fiscale privind premiul primit în cardul acestui Concurs, precum și pentru plata impozitelor corespunzătoare, dacă aceasta prevede legislația Republicii Moldova. La acceptarea premiului Câștigătorul Concursului acceptă ca numele lui, aprecierile postărilor și comentariile la postarea Concursului să fie utilizate de către Organizatorul Concursului în scop publicitar fără a i se oferi recompensă suplimentară. După cum este menționat în punctul 6 (c) al acestor reguli.

6. GENERAL

(a) Ne prezentarea în termen sau completarea ne corectă sau ne deplină a declarațiilor şi a altor documente sau pentru faptul că notificările au revenit la Companie ca ne livrate, sau pentru faptul că învingătorul potenţial nu este eligibil în baza prezentelor Reguli oficiale va genera descalificarea acestuia, retragerea premiului. 

(b) PERSOANELE ANTRENATE ÎN PREGĂTIREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI,COMPANIILE MAMĂ, FILIALELE, COMPANIILE AFILIATE ŞI CONEXATE, AGENŢIILE DE RECLAMĂ SAU ANGAJAŢII RESPECTIVI, CONDUCĂTORII, DIRECTORII, ANGAJAŢII, ANTREPRENORII INDEPENDENŢI, REPREZENTANŢII ŞI AGENŢII VOR FI ELIBERAŢI DE RĂSPUNDERE CA URMARE A ORICĂROR LITIGII POSIBILE SAU ACTUALE, ACŢIUNI ÎN JUDECATĂ, PRETENŢII, PIERDERI, CERERI, (INDIFERENT DACĂ O ACŢIUNE ÎN JUDECATĂ ESTE PE ROL), RĂSPUNDERI ŞI PREJUDICII DE ORICE GEN INDIFERENT DE FAPTUL DACĂ EXISTĂ LA MOMENT SAU VOR APĂREA ÎN VIITOR (INCLUSIV FĂRĂ A SE LIMTA LA VĂTĂMĂRI CORPORALE, PREJUDICII MORALE, SAU MOARTEA ( CU EXCEPŢIA CELEI CAUZATE PRIN NEGLIJENŢĂ), INCAPACITATE PREJUDICIU MATERIAL, ÎNCĂLCAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE, DREPTULUI LA VIAŢĂ PRIVATĂ SAU ALTE DREPTURI) CHELTUIELI (INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA TAXELE REZONABILE A AVOCAŢILOR, CHELTUIELILOR DE JUDECATĂ, ALTE CHELTUIELI) DIRECT SAU INDIRECT APĂRUTE CA REZULTAT A FOLOSIRII CERERILOR DE PARTICIPARE, ACORDULUI, POSESIEI, FOLOSIRII SAU NE FOLOSIRII PREMIULUI, PARTICIPĂRII ÎN ORICE CONCURS ŞI/SAU ACTIVITATE LEGATĂ DE PREMIU, ACCES LA PAGINA WEB ŞI/SAU PARTICIPĂRII ÎN ACEST CONCURS.

(c) Prin acceptarea premiului, Consultantul acordă Organizatorului (sau persoanei împuternicite de către acesta) dreptul de a imprima, publica, difuza, răspândi şi folosi în întreaga lume şi în orice surse de informare în masă cunoscute acum sau create în viitor, inclusiv în reţeaua globală „Internet” pentru totdeauna şi sub toate aspectele în ansamblu: nume, imagini, fotografii, înregistrări video, informaţie biografică şi /sau voci pentru difuzarea în sursele de informare în masă, în scopuri publicitare fără o remunerare suplimentară, precum şi fără dreptul de a revizui, notifica sau aproba.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

(а) Dacă desfășurarea Concursului nu va fi posibilă, după cum s-a planificat, din anumite motive dar fără a se limita la falsificare, intervenții neautorizate, fraude, erori tehnice sau de alt gen, sau alte cauze care la decizia Organizatorului vor periclita sau influența administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau buna desfășurare a Concursului dat, Organizatorul îşi rezervă dreptul la propria decizie de a anula, înceta înainte de termen, modifica sau suspenda Concursul şi de a alege învingătorii din cererile primite până la survenirea acestor motive sau în alt mod, după cum va decide organizatorul că va fi corect.

(b) Persoanele antrenate în organizarea şi desfăşurarea concursului nu sunt responsabile în faţa câştigătorilor sau a oricărei alte persoane pentru anularea concursului sau neoferirea premiului, sau a oricărei părţi a lui din motive de forţă majoră, oricare acţiune, hotărâre, ordin sau cerinţe a oricărui act guvernamental sau a instituţiilor subordonate (indiferent dacă au fost astfel de acţiuni, hotărâri, ordine abrogate ulterior), deteriorare a utilajului, acţiuni de terorism, cutremur de pământ, acţiuni de război, incendiu, inundaţie, explozie, condiţii climaterice deosebit de grele, furtună, embargo, conflict de muncă sau grevă (indiferent dacă este legală sal nu), insuficienţă de forţe de muncă, materie primă şi materiale, abateri în transportare, încetinirea procesului de muncă, revoluţii, răscoale sau alte evenimente de acest gen imposibile de controlat.

(с) În nici într-un caz persoanele implicate în pregătirea şi desfăşurarea concursului, companiile mamă, filialele, companiile afiliate şi conexate, agenţiile de reclamă sau angajaţii respectivi, conducătorii, antreprenorii independenţi, reprezentanţii şi agenţii nu vor fi responsabili pentru careva pierderi sau prejudicii de orice gen, inclusiv directe, indirecte, întâmplătoare, ca urmare sau de penalizare apărute în urma participării D-voastră în acest concurs, activităţii care ţine de concurs.

(d) Participând la acest concurs Participanții își asumă responsabilitatea să nu cauzeze daune, și să proteze site-ul Facebook de orice pretenții, răspundere, daune sau alte cheltuieli în legătură cu, care decurg din (i) participarea la Concurs a Participanților (ii) acțiunea Participantului în timpul obținerii cadoului și\sau la utilizarea incorectă a premiului (inclusiv, dar fără limitare la pierderea bunurilor, prejudicii sau moartea unei terțe persoane).

(е) Dacă anumite prevederi sau dispoziţii conţinute în prezentele Reguli oficiale sau într-o anumită parte a acestora (în punctul dat numite „Dispoziţii recunoscute nule”) sunt declarate sau devin nule din punct de vedere juridic, fără efect sau fără efect juridic în virtutea oricărui motiv de orice gen, incluzând, dar neafectând caracterul celor menţionate mai sus, precum şi hotărârea organului judecătoresc competent, sau orice lege sau act normativ, sau alte norme cu caracter normativ, restul prevederilor prezentelor Reguli rămân valabile şi for avea forţă juridică deplină, ca şi cum prezentele Reguli ar fi fost întocmite fără prevederi recunoscute nule.

8. LISTA CÂȘTIGĂTORILOR

Numele celor trei (3) câștigători vor fi publicate pe pagina oficială a Companiei Mary Kay (Moldova) în rețeaua de socializare Facebook https://www.facebook.com/mkmoldova. pe 20 noiembrie 2017, după ora 16:00.

9. ORGANIZATOR

Organizator al Concursului:

Mary Kay (Moldova) Limited SRL, Moldova, mun. Chişinău, MD-2012, str. Sciusev, 62.

10. PROTECŢIA DATELOR:

(a) Organizatorul şi agenții acestuia recunosc că Organizatorul, fiind controlorul în acumularea şi prelucrarea datelor, trebuie să respecte toate obligațiile directe în conformitate cu legislația cu privire la Protecția datelor Personale.

(b) Va fi păstrată confidențialitatea datelor cu caracter personal şi nu se va permite accesul persoanelor terţe, cu excepția cazurilor prevăzute de concursul în cauză şi scopurilor de business legale.

c) Acceptând Regulile oficiale ale Concursului, Dvs. dezvăluiți următoarele date personale și consimțiți că: Dvs. sunteți de acord că „MARY KAY (MOLDOVA) LIMITED” SRL (“Organizatorul”) și afiliații săi la fel ca și partea terță autorizată au dreptul să proceseze, fără vreo limitare, datele Dvs. personale, care includ, dar nu se limitează la: datele indicate în Formularul de înregistrare, care conțin numele și prenumele, ziua de naștere, adresa de e-mail, localitatea de baștină și țara, și numărul de telefon. Datele personale trebuie să includă corespondența cu Organizatorul. Aceste date personale sunt necesare pentru desfășurarea Concursului, de asemenea colectarea statisticilor este necesară pentru dezvoltarea serviciilor și a produselor Mary Kay®, stocarea datelor și serviciile de suport tehnic, în alte scopuri de marketing și promovare, precum și în alte scopuri civile, comerciale, fiscale și contabile. Astfel de date pot fi transferate în afara Moldovei către persoanele terțe autorizate care au fost de acord să păstreze confidențialitatea acestor date ți să nu le folosească în alte scopuri decât pentru suportul oferit Organizatorului în activitățile sale de business legale incluzând prelucrarea și stocarea datelor, și serviciile în tehnologia informației în Statele Unite ale Americi, Federația Rusă, Marea Britanie și Ucraina. Eu înțeleg că furnizarea datelor mele personale pentru organizator este opțională. Eu înțeleg, de asemenea, că eșecul de a furniza astfel de date personale opționale nu va duce la nici o acțiune negativa împotriva mea. Acordul meu de a dezvălui aceste date personale și consimțământul meu sunt libere și necondiționate. Eu înțeleg, de asemenea, că Organizatorul poate procesa în continuare datele mele personale după acest Concurs cu scopul de a-și îndeplini obligațiile sale fiscale, contabile și alte scopuri de business valabile.

(d) Dvs. vă exprimaţi acordul cu privire la descoperirea datelor cu caracter personal şi conţinutului Cererii de Participare, şi dumneavoastră înțelegeți că aveţi dreptul de a solicita copia datelor D-voastră cu caracter personal, care le deţine Organizatorul şi în cazul în care se depistează careva erori, să le corectaţi. Rugăm să expediaţi solicitarea D-voastră MDHelpDesk@mkcorp.com. Noi vom depune efort maxim întru asigurarea corectării sau ștergerii informaţiei D-voastră din fişierele noastre.

11. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Prezentele Reguli vor fi reglementate şi interpretate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi orice litigii apărute din sau în legătură cu prezentele Reguli vor vor fi soluţionate în instanţele de judecată a Republicii Moldova.

 


©2017 Mary Kay Inc.