CONCURS PENTRU CLIENȚI ȘI CONSUTANȚI Î.C.S. “MARY KAY (MOLDOVA) LIMITED” „AROMA CU NOROC”

REGULI OFICIALE

PENTRU A PARTICIPA LA CONCURS ESTE NECESAR SĂ PROCURAȚI ORICE CANTITATE DE AROME MARY KAY DIN LISTA INDICATĂ MAI JOS DE LA UN CONSULTANT INDEPENDENT DE FRUMUSEȚE MARY KAY.

Mai jos sunt expuse regulile ce reglementează relaţiile dintre participanţi (în continuare Participant (ţi) Dvs, ale Dvs) şi compania Î.C.S. „MARY KAY (MOLDOVA) LIMITED” SRL (în continuare „Organizator”, „noi”, „ale noastre”, „de către noi”). În acelaşi timp Organizatorul îşi rezervă toate drepturile, iar în cazul în care unele dintre drepturi sunt transmise de la participanţi, consultanți şi câştigători la Organizator atunci acestea vor fi considerate salvate, transmise şi atribuite companiei Mary Kay Inc., în calitate de companie fondatoare a Organizatorului.
Înregistrându-vă pentru participare la concursul „AROMA CU NOROC” (în continuare „Concurs”), se va considera că Dvs. aţi citit, aţi înţeles şi aţi acceptat prezentele Reguli oficiale (care pot fi modificate sau completate în orice moment de către noi cu (sau fără) informare prealabilă), şi deciziile noastre care sunt definitive în tot ceea ce ţine de Concurs. Oricare modificări în reguli vor fi anunțate în rubrica „termene și condiții revăzute” pe site-ul www.marykay.md (în continuare – „Website”). Prezentele Reguli oficiale nu pot fi modificate în detrimentul Participantului, cantitatea premiilor nu poate fi modificată după publicarea prezentelor Reguli oficiale.

1. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

Veți fi admis spre participare la Concurs dacă aveți cetățenia Republicii Moldova şi deţineți buletinul de identitate emis de autorităţile Republicii Moldova termenul de valabilitate al căruia expiră nu mai devreme de 31 august 2017 și dacă ați atins vârsta majoratului de 18 ani. Nu au dreptul să participe la Concurs următoarele categorii de persoane:
(i)angajați, directorul companiei Organizatorului, Mary Kay Inc., precum şi ai filialelor acestuia, subdiviziunilor, precum şi persoanelor fizice/juridice care au participat la elaborarea, lansare precum şi la promovarea materialelor despre Concurs sau la realizarea acestui Concurs (cumulativ numiți în continuare „Organizatori ai Concursului”).
(b) Nu au dreptul să participe la Concurs următoarele categorii de persoane: angajații, directorul companiei Organizatorului, Mary Kay Inc., precum şi ai filialelor și subdiviziunilor acestuia, precum şi persoanelor fizice şi juridice care au participat la elaborarea, lansarea precum şi la promovarea materialelor despre Concurs sau la realizarea acestui Concurs, precum și rudele acestora de gradul I (cumulativ numiți în continuare „Organizatori ai Concursului”). Prin termenul „rude de gradul I” se subînțeleg: părinții, părinți adoptivi, tutorii, copiii, copiii adoptivi, rude de sânge, frații vitregi sau soții acestora. Prin termenul „locatari ai gospodăriei” se subînțeleg toate persoanele care locuiesc în aceeași casă cu unul dintre Organizatorii Concursului mai mult de 3 luni.;
(c) Organizatorul își rezervă dreptul să excludă din concurs participantul care într-un fel sau altul afectează buna desfășurare a Concursului, încalcă drepturile sau prejudiciază imaginea Organizatorului și/sau a participanților la Concurs.
(d) Organizatorul își rezervă dreptul să excludă din concurs Participantul care a încălcat regulile oficiale ale concursului. Organizatorul își rezervă dreptul exclusiv de a decide în ce circumstanțe au fost încălcate regulile concursului și când este necesară descalificarea participantului. Organizatorul nu este obligat să preia legătura cu Participantul pentru a afla care sunt factorii care au dus la încălcarea regulilor și ulterior la descalificare.

2. PERIOADA CONCURSULUI

Concursul începe la ora 00.00 (ora Moldovei) a zilei de 1 iulie 2018 şi se va încheia la ora 24.00 (ora Moldovei) a zilei de 31 august 2018 (în continuare - “Perioada Concursului”).

3. CUM UN CLIENT POATE SĂ DEVINĂ PARTICIPANT

(a) Ca un Client să devină participant al Concursului, trebuie să se întâlnească cu Consultantul său în Perioada Concursului (în continuare – „perioada”) pentru procurarea oricărei ape de parfum sau ape de toaletă pentru femei sau bărbați cu un cod special pe ambalajul secundar;
(b) După procurarea produsului este necesar să expediați de pe numărul de telefon personal sms sau Viber, informații care să conțină codul special, prenumele, numele, la numărul de telefon +37369752211 până la 31 august 2018, altfel nu va fi luat în considerație.
(c) Sms cu informația despre codul special și cu datele despre client trebuie să fie recepționate nu mai târziu de ora 23.59 (ora Moldovei) a datei de 31 august 2018, altfel nu va fi luat în considerație.
(d) Sms în care nu este indicată toată informația necesară (cod special, prenumele și numele clientului) va fi descalificat.
(e) Participanții nu sunt limitați în cantitatea aromelor procurate cu un cod special pe ambalaj și pot expedia atâtea sms, câte coduri speciale au obținut;
(f) Fiecare cod special este admis spre participare la Concurs o singură dată
(g) Organizatorii Concursului nu poartă răspundere pentru recepționarea cu întârziere sau pentru nerecepționarea sms sau Viber și, de asemenea, dacă vor fi expediate către alt număr de telefon; de asemenea sunt scutiți de responsabilități legate de intervenții neautorizate sau erori cauzate de factori umani sau tehnici.

4. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE ȘI OFERIREA CADOURILOR

Depunând cererea de participare la Concurs și/sau obținând oricare premii, Participanții clienți și Consultanți recunosc și acceptă următoarele:
1) Tombola va fi efectuată de Organizator în mod aleatoriu. (random.org)
2) Toată responsabilitatea pentru organizarea tombolei o poartă Organizatorul.
3) Tombola va avea loc într-o singură etapă: - 13 Septembrie.
4) Câștigătorii Grand Prix-ului vor fi anunțați la telefon și/sau vor primi o confirmare în scris prin email sau poștă (la decizia Organizatorului) cu informația deplină despre Grand Prix la data de 20 septembrie 2018 corespunzător după tombolă. Dacă nu va fi posibil de contactat câștigătorul Grand Prix-ului din anumite motive până la ora 18.00 (ora Moldovei) pe 20 septembrie 2018 corespunzător după tombolă, Organizatorul își rezervă dreptul să desemneze un alt câștigător al Grand Prix-ului.
5) Deținătorii premiilor speciale vor fi anunțai la telefon, prin email sau poștă (la decizia Organizatorului), și după verificare își vor primi premiul până la 31 octombrie 2018. Dacă deținătorul premiului special nu corespunde Regulilor oficiale ale Concursului sau dacă nu este posibil să fie contactat deținătorul premiului special până la ora 18.00 (ora Moldovei) pe 20 septembrie 2018 corespunzător după tombolă sau dacă premiul sau notificarea despre premiu se vor returna ca nerevendicate sau nelivrate, Organizatorul NU va desemna un alt deținător al premiului, iar premiul va fi rechiziționat.

5. PREMII

(a) În timpul tombolei vor fi oferite următoarele premii pentru clienți:
(i) Un (1) Grand Prix și
(ii) Cinzeci și cinci (55) premii speciale.
(b) Premii: (1) Este o limită de un (1) premiu per persoană. În nici un caz Organizatorul nu va înmâna mai multe premii decât cele menționate în prezentul document.
(2) Prețul cu amănuntul aproximativ al premiilor poate varia în funcție de cursul valutar;
(3) Pe 13 septembrie vor fi extrase 1 Grand Prix și 55 de premii speciale

(c) Grand Prix-ul în valoare de aproximativ 1 000 lei –Geantă de seară Ivanka Trump. Organizatorul Concursului este obligat să rețină impozitul pe venit din venitul Câștigătorului la înmânarea de facto a Grand Prix-ului și să-l transfere în buget. Reținerea și plata impozitului se efectuează în conformitate cu legislația fiscală a Moldovei în vigoare la momentul înmânării premiului. Înmânarea premiului este efectuată după prezentarea copiei buletinului de identitate și documentului care confirmă plata impozitului la contul de decontare al Organizatorului. În total prețul cu amănuntul aproximativ al Grand Prix-urilor pentru clienți este de 1 000 lei.
(d)Premiile speciale (55) pentru clienți la prețul cu amănuntul aproximativ de 100 lei: pandantivul Pink & Clear Crystal Magnetic Pendant Necklace.
(e) În total prețul cu amănuntul aproximativ al premiilor speciale este de 5 500 lei.
(f) Premiul nu poate fi înlocuit cu plata în numerar și nu poate fi transmis persoanelor terţe. Dacă, ca urmare a unor circumstanțe obiective, Organizatorul nu va putea pune la dispoziție premiile menționate, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi câștigătorilor alte premii cu aceeași valoare. Toate premiile trebuie să corespundă cerniților și condițiilor producătorului sau furnizorului. Câștigătorii sunt responsabili doar de siguranța, plata impozitelor, precum și de toate cheltuielile, care nu sunt prevăzute de către fondul de premiere. Fiecare câștigător poartă responsabilitatea pentru achitarea impozitului, dacă este necesar de achitat impozitul față de organele fiscale sau Companie, dacă este necesar de reținut.
(g) La primirea premiului, Câștigătorul acceptă ca Organizatorul Concursului să îi folosească în scopuri publicitare și comerciale, numele, aprecierile postărilor și fotografiile postate pentru Concurs, fără recompense suplimentare, după cum este menționat în punctul 6 (c) al prezentelor reguli.

6. GENERAL

(a) Neprezentarea în termen sau completarea necorectă sau incompletă a declarațiilor și a altor documente sau pentru faptul că notificările au revenit la Companie ca ne livrate, sau pentru faptul că câștigătorul potențial nu este eligibil în baza prezentelor Reguli oficiale va genera descalificarea acestuia, și retragerea premiului, iar dacă acesta este câștigătorul Grand Prix-ului, atunci Grand Pri-ul va fi oferit unui câștigător alternativ, ales la discreția Companiei din numărul următorilor câștigători din listă, determinați aleatoriu la tombolă.
(b) PARTICIPÂND LA CONCURS, PARTICIPANȚII CLIENȚI ȘI CONSULTANȚI ACCEPTĂ SĂ OFERE ORGANIZATORULUI PERMISIUNEA PENTRU PUBLICARE ȘI CONFIRMAREA CĂ ORGANIZATORUL, PERSOANELE ANTRENATE ÎN PREGĂTIREA, ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI, COMPANIILE MAMĂ, FILIALELE, COMPANIILE AFILIATE ŞI CONEXATE, AGENŢIILE DE RECLAMĂ SAU ANGAJAŢII RESPECTIVI, CONDUCĂTORII, DIRECTORII, ANGAJAŢII, ANTREPRENORII INDEPENDENŢI, REPREZENTANŢII ŞI AGENŢII VOR FI ELIBERAŢI DE RĂSPUNDERE CA URMARE A ORICĂROR LITIGII POSIBILE SAU ACTUALE, ACŢIUNI ÎN JUDECATĂ, PRETENŢII, PIERDERI, CERERI, (INDIFERENT DACĂ O ACŢIUNE ÎN JUDECATĂ ESTE PE ROL), RĂSPUNDERI ŞI PREJUDICII DE ORICE GEN INDIFERENT DE FAPTUL DACĂ EXISTĂ LA MOMENT SAU VOR APĂREA ÎN VIITOR (INCLUSIV FĂRĂ A SE LIMTA LA VĂTĂMĂRI CORPORALE, PREJUDICII MORALE, SAU MOARTEA ( CU EXCEPŢIA CELEI CAUZATE PRIN NEGLIJENŢĂ), INCAPACITATE PREJUDICIU MATERIAL, ÎNCĂLCAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE, DREPTULUI LA VIAŢĂ PRIVATĂ SAU ALTE DREPTURI) CHELTUIELI (INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA TAXELE REZONABILE A AVOCAŢILOR, CHELTUIELILOR DE JUDECATĂ, ALTE CHELTUIELI) DIRECT SAU INDIRECT APĂRUTE CA REZULTAT A FOLOSIRII CERERILOR DE PARTICIPARE, ACORDULUI, POSESIEI, FOLOSIRII SAU NE FOLOSIRII PREMIULUI, PARTICIPĂRII ÎN ORICE CONCURS ŞI/SAU ACTIVITATE LEGATĂ DE PREMIU, ACCES LA PAGINA WEB ŞI/SAU PARTICIPĂRII ÎN ACEST CONCURS.
(c) Obținând premiul, câștigătorii clienți și Consultanți Independenți de frumusețe astfel acordă Organizatorului (sau persoanei împuternicite de către acesta) dreptul de a imprima, publica, difuza, răspândi și folosi în întreaga lume și în orice surse de informare în masă cunoscute acum sau create în viitor, inclusiv în rețeaua globală Internet pentru totdeauna și sub toate aspectele în ansamblu: nume, imagini, fotografii, înregistrări video, informație biografică și /sau voci pentru difuzarea în sursele de informare în masă, în scopuri publicitare fără o remunerare suplimentară, precum și fără dreptul de a revizui, notifica sau aproba de către Participant. Dacă aceste informații nu pot fi difuzate și / sau folosite de către Organizator, Participantul trebuie să anunțe despre aceasta Organizatorul, expediind o înștiințare în scris că nu dorește ca această informație să fie publicată sau folosită.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

(а) Dacă desfășurarea Concursului nu va fi posibilă, după cum s-a planificat, din anumite motive dar fără a se limita la falsificare, intervenții neautorizate, fraude, erori tehnice sau de alt gen, sau alte cauze care la decizia Organizatorului vor periclita sau influența administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau buna desfășurare a Concursului dat, Organizatorul își rezervă dreptul la propria decizie de a anula, înceta înainte de termen, modifica, dar nu în detrimentul Participantului, sau suspenda Concursul și de a alege învingătorii din cererile primite până la survenirea acestor motive sau în alt mod, după cum va decide organizatorul că va fi corect.
(b) Organizatorul concursului nu este responsabil în fața câștigătorilor sau a oricărei alte persoane pentru anularea concursului sau neoferirea premiului, sau a oricărei părți a lui din motive de forță majoră, oricare acțiune, hotărâre, ordin sau cerințe a oricărui act guvernamental sau a instituțiilor subordonate (indiferent dacă au fost astfel de acțiuni, hotărâri, ordine abrogate ulterior), deteriorare a utilajului, acțiuni de terorism, cutremur de pământ, acțiuni de război, incendiu, inundație, explozie, condiții climaterice deosebit de grele, furtună, embargo, conflict de muncă sau grevă (indiferent dacă este legală sal nu), insuficiență de forțe de muncă, materie primă și materiale, abateri în transportare, încetinirea procesului de muncă, revoluții, răscoale sau alte evenimente de acest gen imposibile de controlat.
(с) În nici într-un caz Organizatorul, persoanele implicate în pregătirea și desfășurarea concursului, companiile mamă, filialele, companiile afiliate și conexate, agențiile de reclamă sau angajații respectivi, conducătorii, antreprenorii independenți, reprezentanții și agenții nu vor fi responsabili pentru pierderi sau prejudicii de orice gen, inclusiv directe, indirecte, întâmplătoare, ca urmare sau de penalizare apărute în urma participării dumneavoastră în acest concurs, activității care ține de concurs.
Jurisdicția unor țări, posibil, nu recunoaște limitarea sau excluderea responsabilității pentru daune neprevăzute sau apărute în consecință sau excluderea garanțiilor implicite, atunci astfel de limitare sau excludere trebuie să fie declarată în măsura permisă de legislația jurisdicției corespunzătoare.
(d) Dacă anumite prevederi sau dispoziții conținute în prezentele Reguli oficiale sau într-o anumită parte a acestora (în punctul dat numite „Dispoziții recunoscute nule”) sunt declarate sau devin nule din punct de vedere juridic, fără efect sau fără efect juridic în virtutea oricărui motiv de orice gen, incluzând, dar neafectând caracterul celor menționate mai sus, precum și hotărârea organului judecătoresc competent, sau orice lege sau act normativ, sau alte norme cu caracter normativ, restul prevederilor prezentelor Reguli rămân valabile și vor avea forță juridică deplină, ca și cum prezentele Reguli ar fi fost întocmite fără prevederi recunoscute nule.

9. LISTA CÂȘTIGĂTORILOR

Numele câștigătorilor vor fi publicate pe site-ul Î.C.S. „Mary Kay (Moldova) Limited” SRL în decurs de minimum 2 (două) săptămâni după verificare și înmânarea premiilor.

10. ORGANIZATOR

Mary Kay (Moldova) Limited SRL, Moldova, mun. Chişinău, MD-2012, str. Sciusev, 62. Telefon: (022) 259-800. Fax: (022) 259-801

11. PROTECŢIA DATELOR:

(a) Organizatorul și agenții acestuia recunosc că Organizatorul, fiind controlorul în acumularea și prelucrarea datelor, trebuie să respecte toate obligațiile directe în conformitate cu legislația cu privire la Protecția datelor Personale.
(b) Va fi păstrată confidențialitatea datelor cu caracter personal și nu se va permite accesul persoanelor terțe, cu excepția cazurilor prevăzute de concursul în cauză și de resursele de comunicare de marketing, descrise detaliat în acest document.
(c) Acceptând Regulile oficiale ale Concursului, Dvs. dezvăluiți următoarele date personale și consimțiți că: Dvs. sunteți de acord că „MARY KAY (MOLDOVA) LIMITED” SRL (“Organizatorul”) și afiliații săi la fel ca și partea terță autorizată au dreptul să proceseze, fără vreo limitare, datele Dvs. personale, care includ, dar nu se limitează la: datele indicate în Formularul de înregistrare, care conțin numele și prenumele, ziua de naștere, adresa de e-mail, localitatea de baștină și țara, și numărul de telefon. Datele personale trebuie să includă corespondența cu Organizatorul. Aceste date personale sunt necesare pentru desfășurarea Concursului, de asemenea colectarea statisticilor este necesară pentru dezvoltarea serviciilor și a produselor Mary Kay®, stocarea datelor și serviciile de suport tehnic, în alte scopuri de marketing și promovare, precum și în alte scopuri civile, comerciale, fiscale și contabile. Astfel de date pot fi transferate în afara Moldovei către persoanele terțe autorizate care au fost de acord să păstreze confidențialitatea acestor date ți să nu le folosească în alte scopuri decât pentru suportul oferit Organizatorului în activitățile sale de business legale incluzând prelucrarea și stocarea datelor, și serviciile în tehnologia informației în Statele Unite ale Americi, Federația Rusă, Marea Britanie și Ucraina. Eu înțeleg că furnizarea datelor mele personale pentru organizator este opțională. Eu înțeleg, de asemenea, că eșecul de a furniza astfel de date personale opționale nu va duce la nici o acțiune negativa împotriva mea. Acordul meu de a dezvălui aceste date personale și consimțământul meu sunt libere și necondiționate. Eu înțeleg, de asemenea, că Organizatorul poate procesa în continuare datele mele personale după acest Concurs cu scopul de a-și îndeplini obligațiile sale fiscale, contabile și alte scopuri de business valabile.
(d) Dumneavoastră aveți dreptul de a solicita copia datelor cu caracter personal, care le deține Organizatorul și în cazul în care se depistează erori, să le corectați. Rugăm să expediați solicitarea dumneavoastră la: MDHelpDesk@mkcorp.com. Noi vom depune eforturi raționale pentru oferirea, corectarea sau ștergerea datelor personale care se păstrează la noi.

12. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Prezentele Reguli vor fi reglementate și interpretate în conformitate cu legislația Republicii Moldova și orice litigii apărute din sau în legătură cu prezentele Reguli vor fi soluționate în instanțele de judecată a Republicii Moldova.

 


©2019 Mary Kay Inc.